Kosten

Kosten en verwijzing


Vergoeding uit basispakket

Vanuit het basispakket heeft iedereen recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Een aantal verzekeraars vergoedt echter meer uren in aanvullende verzekeringen, u kunt dat zien in uw polis.


Contracten met ziektekostenverzekeraars

Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars, behalve Caresq, zodat wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren en u daar geen omkijken naar heeft. Houdt u er wel rekening mee dat ook op ergotherapie het wettelijk eigen risico van toepassing is.

Aanvullende of andere behandelingen die uw zorgaanbieder niet vergoed, brengen we rechtstreeks bij u in rekening. U kunt de tarievenlijst bij Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk opvragen.


Via verwijzing

U kunt via een verwijzing van een (huis)arts of specialist bij mij in behandeling komen of ... :


Via Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

DTE betekent dat cliƫnten, ouders/ verzorgers en/of mantelzorgers direct ergotherapie kunnen aanvragen bij Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk. In dat geval heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Tijdens het eerste consult vindt in dat geval de screening DTE plaats. Indien de hulpvraag binnen het bereik van de ergotherapie en binnen de deskundigheid van Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk valt, wordt direct gestart met analyse en onderzoek waaruit de behandeling volgt. De huisarts krijgt een screeningsrapport en een eindrapportage.


Algemene voorwaarden en pricayverklaring

U kunt onze algemene voorwaarden inzien en downloaden door te klikken op deze link. Voor onze privacyverklaring kunt u klikken op deze link.


Coaching, training, ervaringslessen en/ of workshops

bijv. over zintuiglijke prikkelverwerking, dementie, over uw vraag.

Scholing, bij- en nascholing over omgang met kinderen die extra zintuigprikkels ervaren bied ik op maat aan.

Doelgroepen: leerkrachten (lager, middelbaar en hoger onderwijs); huisartsen, therapeuten (intercollegiale scholing), uw collega's of vrienden en familieleden, vaktherapeuten. Eigenlijk zodra er een groep gevormd kan worden.

Voor andere hulpvragen kunt u mij ook benaderen. Ik heb al vele trainingen gegeven bijvoorbeeld over 'onbegrepen gedrag', dementie, tiltechnieken, ergotherapeutische benadering bij ziektebeeld X, 'Hoe ervaart iemand met een visuele beperking het verplaatsen op straat'etc. etc.

U kan mij hiervoor benaderen waarbij ik u een prijsopgave kan doen toekomen.